Szczegóły aktualności:

Z księdzem Nowakiem o humanizacji medycyny

Marzena Toczek | Zdrowie | 13-03-2018
Z księdzem Nowakiem o humanizacji medycyny fot. Krzysztof Kubasiewicz

Organizacja Ogólnopolskiego Kongresu na temat humanizacji medycyny to temat rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z ojcem dr. Arkadiuszem Nowakiem, prezesem fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Kongres planowany jest na wrzesień tego roku. Rozmowa dotyczyła także współpracy z kierunkiem lekarskim UZ, gdzie powstaje katedra humanizacji medycyny. Ksiądz Nowak zgodził się wykładać na zielonogórskiej uczelni.

Arkadiusz Nowak do zakonu OO. Kamilianów wstąpił w 1985. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w późniejszych latach Wydział Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2012 obronił pracę doktorską na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Jest pionierem pomocy osobom chorym na AIDS w Polsce. Już w czasie studiów teologicznych, realizując charyzmat zakonny, podjął pracę z osobami uzależnionymi od narkotyków i chorymi na AIDS.

Po raz pierwszy wystąpił w obronie ich praw w 1989 roku. Rok później stworzył w Konstancinie pierwszy ośrodek dla ludzi zakażonych wirusem HIV a w kolejnych latach ośrodki resocjalizacyjne dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i hospicjum w Piastowie i Otwocku. W latach 1995-2003 pełnił funkcje pełnomocnika ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. Jest współtwórcą pierwszego Krajowego Programu ds. przeciwdziałania AIDS. W latach 2004 - 2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest współzałożycielem Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej oraz Fundacji Edukacji Społecznej. W listopadzie 2004 roku założył Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Prowadzi wykłady z zakresu etyki zawodów medycznych i socjologii medycyny. Jest wykładowcą miedzy innymi na studiach podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz profilaktyki i promocji zdrowia na KUL-u. W latach 1999 - 2003 był członkiem Komisji ds. AIDS przy Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!