Szczegóły aktualności:

Wiecha na radioterapii (wideo)

Marzena Toczek | Zdrowie | 23-03-2018
Wiecha na radioterapii (wideo) fot. Krzysztof Kubasiewicz

Najbardziej oczekiwana inwestycja medyczna na północy regionu – Ośrodek Radioterapii nabiera kształtów. 23 marca br., na budynku zawisła wiecha, co oznacza stan surowy zamknięty, półmetek budowy. - 6 września w tym roku świętować będziemy pięciolecie istnienia samorządowej spółki szpitalnej. To dobry czas, żeby powiedzieć, że to się sprawdziło. Ten kolejny etap wyraźnie pokazuje, że z pełną determinacją realizujemy nasz plan – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystości powieszenia wiechy.

Materiał filmowy

Budowa Ośrodka Radioterapii to jeden z priorytetów samorządu województwa. Zakład Radioterapii w Gorzowie Wlkp. przez kilka lat był w sferze planów – zarówno Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, pacjentów, jak i przede wszystkim – Samorządu Województwa Lubuskiego. Inwestycja odmieniana była przez wszystkie przypadki w strategicznych dokumentach regionalnych – Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. O możliwość sfinansowania inwestycji ze środków RPO Lubuskie 2020 konsekwentnie i z determinacją zabiegała marszałek Elżbieta Anna Polak. Najpierw inwestycja została wpisana na mapę potrzeb zdrowotnych, potem uzyskała zgodę komitetu sterującego przy ministrze zdrowia. Nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie przekształcenie szpitala. 5 lat temu dzięki staraniom marszałek Elżbiety Anny Polak powstała szpitalna spółka samorządowa. - Pięć lat pomaga uczciwym. Przez ten czas każdego roku odnotowywaliśmy bilans dodatni szpitala. Przeznaczaliśmy również co roku spore środki finansowe na kolejne inwestycje. A wszystko po to, aby poprawić dostępność oraz warunki hospitalizacji podregionu gorzowskiego – mówiła marszałek podczas uroczystości zawieszenia wiechy na Ośrodku Radioterapii. Podziękowała także zarządowi szpitala za pracę na rzecz tego, aby ta inwestycja została ukończona. -  Tutaj cisną się na usta słowa Einsteina, który powiedział, że logika doprowadzi nas z miejsca A do miejsca B, a wyobraźnia wszędzie. Bardzo dziękuję zespołowi i zarządowi szpitala, ponieważ to dzięki wam, dzięki temu, że nie brakuje wam chęci do pracy dla tego szpitala, a nie jest to łatwe – dodała.

- Wieszanie wiechy to wielkie święto dla budowlańców – wyjaśnił Jarosław Szczupak – prezes Grupy Budowlanej Alstal – wykonawca inwestycji. - Jesteśmy bardzo dumni z tego przedsięwzięcia. To dzieło powstaje w znakomitym tempie. Możemy być także zadowoleni z jakości i obiecuję, że ten znakomity zespół zakończy tę budowę i przekaże obiekt społeczności gorzowskiej – zapewnił.

Wiecha na Ośrodku Radioterapii to także bardzo ważny moment dla władz szpitala. -  345 dni temu rozpoczynaliśmy budowę podpisaniem aktu erekcyjnego. Dziś mamy bardzo ważny moment – to jest ta wiecha na naszej radioterapii. To jest pewien symbol świadczący o tym, że pomiędzy inwestorem i wykonawcą jest wszystko w porządku. Mamy 50% wykonania – mówił prezes lecznicy Jerzy Ostrouch.  

W uroczystości powieszenia wiechy uczestniczyli także lubuscy parlamentarzyści, bo radioterapia to inwestycja ważna dla całego województwa. - Bez zaangażowania pani marszałek i zarządu szpitala ten projekt nigdy nie ujrzałby światła dziennego. Ta inwestycja świadczy o tym, że wspólne działania środowiska medycznego, społeczności gorzowskiej, ale i całej wspólnoty lubuskiej na rzecz podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego Lubuszan przynoszą efekty – mówił senator Waldemar Sługocki.
- To był taki wstyd na mapie, to było jedyne miasto wojewódzkie w Polsce, które nie miało radioterapii i cieszę się, że wspólnymi siłami zasypujemy ten wstyd – dodał senator Władysław Komarnicki.

W uroczystości udział wzięli także: posłanka Krystyna Sibińska, poseł Tomasz Kucharski, wojewoda Władysław Dajczak oraz wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz i radna Anna Synowiec.

Projekt „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o Ośrodek Radioterapii w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych” ma zmniejszyć proporcje w zakresie zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubuskim w porównaniu z Polską i krajami Unii Europejskiej. Istotą projektu jest utworzenie specjalistycznego, ponadregionalnego Ośrodka Radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. W Ośrodku planuje się poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego, zakład radioterapii z dwoma akceleratorami, oddział radioterapii na 25 łóżek, hostel na 26 łóżek. Ośrodek Radioterapii będzie połączony z pozostałymi, już funkcjonującymi komórkami organizacyjnymi szpitala, udzielającymi świadczeń medycznych w zakresie leczenia onkologicznego.

Radioterapia w pigułce

Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp. - struktura:

- poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego (radioterapeuttyczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologiczna, psychoonkologii/leczenia bólu)

- zakład radioterapii z dwoma akceleratorami

- oddział radioterapii na 25 łóżek

- hostel na 26 łóżek

Montaż finansowy

- planowany koszt całkowity – 65 980 160 zł

- dofinansowanie RPO Lubuskie 2020 –  21 611 010 zł

- budżet województwa – 8 000 000 zł

- dofinansowanie POIiŚ – 17 029 750 zł

- środki własne Szpitala – 19 339 400 zł


Sprzęt medyczny:

- 2 akcelaratory (ze środków Ministerstwa Zdrowia)

- tomograf z opcją wirtualnej symulacji

- systemy planowania leczenia

- wyposażenie dozymetryczne

- wyposażenie modelarni

- usztywnienia

- Urządzenie PET – 3,4 mln zł budżet województwa; 1,7  mln zł – rada miasta Gorzów Wlkp.

Galeria zdjęć

Wiecha na radioterapi w Gorzowie

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!