Szczegóły aktualności:

Rekreacja nad lubuską wodą

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 26-03-2018

W gminie Kłodawa, Pszczew, Skąpe, Drezdenko, Sława oraz w wielu innych miejscach powstaną nowe kąpieliska. 26 marca br. radni województwa przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok.

Województwo lubuskie jest szczególnym regionem na mapie Polski, nazywanym krainą pięciuset jezior, choć w rzeczywistości jest ich blisko sześćset. Na sportowej mapie województwa widnieje także osiem odkrytych pływalni. Jednak, jak wynika z Komunikatu nr 11/K/2017 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z 25 sierpnia br. w sezonie kąpielowym 2017, na terenie województwa lubuskiego znajdowało się tylko 6 kąpielisk oraz 54 miejsca wykorzystywane do kąpieli, ponadto część z basenów odkrytych jest zamknięta, a zdecydowana większość wymaga przeprowadzenia niezbędnych inwestycji. Wszystko to wskazuje na potrzebę rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej województwa.

Z przeprowadzonych konsultacji z Gminami województwa lubuskiego wynika, że istnieje konieczność i wola jednostek samorządu terytorialnego modernizacji posiadanych otwartych basenów, a także przeprowadzenie prac inwestycyjnych istniejących akwenów otwartych, plaż i przystani.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Województwa Lubuskiego 5 grudnia 2017 r. podjął uchwałę o przyjęciu do realizacji Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok, którego celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w województwie lubuskim poprzez realizację inwestycji w istniejące, ogólnodostępne baseny odkryte oraz kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli wraz z ich najbliższym otoczeniem, np. przystaniami.

Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). Podstawowym warunkiem przystąpienia do Programu jest współfinansowanie w wymiarze co najmniej 50% kosztów kwalifikowanych zadania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ubiegającej się o uzyskanie wsparcia. Maksymalne dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego może wynosić 30 000 zł brutto.

Zakłada się, że koszty kwalifikowane obejmować będą:

1)   oznakowanie akwenu oraz dojścia do niego,

2)   dostosowanie akwenu do potrzeb osób niepełnosprawnych,

3)   budowę lub modernizację pomostów, promenad, kładek, itp.,

4)   zakup i montaż  koszy na śmieci, stojaków rowerowych, ławek,

5)   zakup i montaż tablic informacyjno-promocyjnych,

6)   budowę lub modernizację toalet, przebieralni, szatni,

7)   budowę lub modernizację chodników, ścieżek, schodów, pochylni,

8)   budowę lub modernizację placów zabaw, placów rekreacyjnych, boisk,

9)   budowę lub modernizację obiektów małej architektury, tj. zjeżdżalni, itp.,

10) modernizację wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego,

11) budowę lub modernizację przystani,

12) dostosowanie stanowisk ratowników,

13) przygotowanie miejsc do kąpieli,

14) zakup i nawóz piasku,

15) inne wydatki i zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego, po akceptacji właściwie merytorycznego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W ramach naboru wniosków, który trwał do 31 stycznia 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 19 wniosków z 18 gmin. W dniu 26 marca 2018 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę przyznającą dofinansowanie 14 gminom.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu udziela Wydział Turystyki i Sportu Departamentu Infrastruktury Społecznej tel. 68 45 65 569.Wykaz kąpielisk, które otrzymały wsparcie 

Zapisz się do naszego newslettera!