Szczegóły aktualności:

Baza Konkurecyjności

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 22-03-2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przypomina, że zgodnie z punktem 13 i 14 rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, beneficjenci projektów POPT zobowiązani są do publikowania ogłoszeń ofertowych w Bazie Konkurencyjności. Dotyczy to zamówień, których łączna wartość przekracza 50 tys. zł netto.

Jednocześnie od 1 stycznia 2018 r. wnioskodawcy/potencjalni beneficjenci POPT również są zobowiązani do publikowania ogłoszeń ofertowych w ww. Bazie Konkurencyjności dla zamówień, których wartość przekracza 50 tys. PLN netto. Poniżej wyróżniono numery naborów w POPT, które są niezbędne w trakcie rejestracji ogłoszeń w powyższej aplikacji dla beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu przed podpisaniem umowy:

· dla Działania 1.2 – POPT.01.02.00-IZ.00-00-001/15,

· dla Działania 2.1 – POPT.02.01.00-IZ.00-00-001/15,

· dla Działania 3.1 – POPT.03.01.00-IZ.00-00-001/15,

· dla Działania 4.1 – POPT.04.01.00-IZ.00-00-001/15.

Dodatkowo w załączeniu krótki materiał instruktażowy, który może być pomocny w procesie rejestracji informacji o zamówieniu w ww. aplikacji przez wnioskodawcę / potencjalnego beneficjenta POPT.

Materiał instruktażowy

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!