Szczegóły aktualności:

Pakiet dla Średnich Miast: wsparcie dla usług administracyjnych

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 23-03-2018
26 marca ruszy nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Dotyczy wdrażania w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór wniosków potrwa do 16 kwietnia.
Wspomniane obszary to:

a)  podatki i opłaty lokalne,

b)  zarządzanie nieruchomościami.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do miast średnich, a jego budżet to 31 mln zł

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujący beneficjenci:

1)  jednostka samorządu terytorialnego;

2)  związek jednostek samorządu terytorialnego;

3)  stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

4)  organizacja pozarządowa;

5)  szkoła wyższa lub jej organ założycielski;

6)  jednostka naukowa;

7)  instytucja szkoleniowa.

W ramach projektu można m.in. przeprowadzić elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego czy doskonalenie kompetencji kadr samorządowych. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 84,28%.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, znajdują się na stronie naboru: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/218-wysokiej-jakosci-uslugi-administracyjne-2/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!