Szczegóły aktualności:

INTERREG: cykl szkoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Justyna Milian | Interreg | 23-03-2018

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia dla wnioskodawców, którzy planują złożenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V i VI naboru ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. Podczas szkolenia przedstawiono najważniejsze informacje na temat przygotowania i złożenia wniosku projektowego, informacji o naborze, kwalifikowalności wydatków, koncepcji, wskaźników oraz informacji-promocji.

W związku ze szkoleniem, które przeprowadzone zostało przez Wspólny Sekretariat we współpracy z Euroregionami, Regionalnym Punktem Kontaktowym, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim i Bankiem Inwestycyjnym Landu Brandenburgia dnia 15 marca 2018r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi. Prezentacje ze szkoleń są pomocne dla beneficjentów przygotowujących się do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V i VI naboru. Celem działań szkoleniowych jest podwyższenie jakości projektów i przekazanie informacji na temat zasad ubiegania się o wsparcie ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi:

 

1. Informacje o naborze

2. Koncepcja, wskaźniki

3. Informacja-promocja

4. Kwalifikowalność

5. LUW - Rozliczenie

 

 

 

 

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!