Szczegóły aktualności:

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 21-03-2018
Komisja obradowała 21 marca w br. w Urzędzie Miejskim w Trzcielu. Aktualną sytuację miasta i gminy omówił Burmistrz Jarosław Kaczmarek.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja na temat Miasta i Gminy Trzciel.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacja tych upraw w roku 2018.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22 lutego 2018 r.
7. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!