Szczegóły aktualności:

Inwestycje w turystykę

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 21-03-2018
To jeden z głównych tematów posiedzenia Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki, które odbyło się 21 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 r.
3. Zaopiniowanie propozycji podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia w 2018 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 22.02.2018 r.
5. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!