Szczegóły aktualności:

Zatrudnienie i komunikacja w regionie

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 22-03-2018
To główne tematy posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa, które odbyło się 22 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa w dniach: 23 i 26 lutego 2018 r.
5. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!