Szczegóły aktualności:

Komisja Budżetu i Finansów

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 23-03-2018
Komisja obradowała 23 marca br. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Aktualną sytuację Powiatu przedstawili: Starosta Adam Basiński oraz Przewodniczący Rady Tadeusz Dąbroś.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Wystąpienie Starosty Powiatu Sulęcińskiego Pana Adama Basińskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Sulęcińskiego Pana Tadeusza Dąbrosia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2018 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
7. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2017-31.12.2017 r.
8. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!