Szczegóły aktualności:

2,3 mln zł więcej na gorzowski HEMS

Marzena Toczek | Zdrowie | 26-03-2018

Radni województwa zdecydowali o zwiększeniu dofinansowania na budowę bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Gorzowie Wlkp. o 2,3 mln zł, ponieważ oferta złożona w ramach przetargu przekroczyła zakładany kosztorys o 4 mln zł. Budowa jest współfinansowana z miastem Gorzów. - Ceny poszły w górę. Musimy więc wspólnie z miastem dołożyć do tej niezwykle ważnej inwestycji – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Dofinansowanie ze środków samorządu woj. wyniesie ostatecznie 4,8 mln zł, a nie 2,5 mln jak zakładano.

Przypomnijmy, że w 2015 roku podpisana została umowa o udzieleniu dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.” Zgodnie z jej zapisami budowa bazy na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. zostanie sfinansowana po połowie ze środków budżetu Województwa Lubuskiego i Miasta Gorzów Wlkp.
Samorząd Województwa Lubuskiego zgodnie z ustaleniami z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym zabezpieczył w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa kwotę 2,5 mln zł stanowiącą połowę przewidywanych kosztów budowy bazy. Taką samą kwotę w swoim budżecie zabezpieczyło miasto Gorzów. W ramach pierwszego postępowania przetargowego nie udało się wyłonić wykonawcy. W wyniku przeprowadzonego kolejnego postępowania złożona została jedna oferta, której wartość przekracza zabezpieczone przez samorządy środki o 4  mln zł. W związku z powyższym, radni województwa podjęli decyzję o zwiększeniu dofinansowania o 2,3 mln zł. Oznacza to, że łącznie dofinansowanie ze środków samorządu województwa na realizację tego zadania wyniesie 4,8 mln zł. – Dzięki tej inwestycji ratownictwo medyczne w podregionie gorzowskim zyska nowe  standardy. Z danych LPR wynika, że gorzowski śmigłowiec jest wykorzystywany najczęściej w Polsce. To dowód na to, jak ważna jest ta inwestycja dla mieszkańców północnej części regionu – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Utworzenie bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w północnej części województwa jest jednym z priorytetów – nie tylko wymienianym wielokrotnie przez marszałek Elżbietę Annę Polak, ale przede wszystkim – znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych regionu, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Starania Zarządu Województwa Lubuskiego o tę inwestycję trwały kilka lat. Wcześniej baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w województwie lubuskim funkcjonowała jedynie w Zielonej Górze – Przylepie. Nie pozwalało to na pełne zabezpieczenie zdrowotne ofiar wypadków na północy województwa. Decyzja o utworzeniu bazy w Gorzowie Wlkp. zapadła w 2015 roku. Ministerstwo Zdrowia za unijne pieniądze (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) kupiło specjalistyczny śmigłowiec. W listopadzie 2016 r.  otwarto tymczasową bazę kontenerową Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!