Szczegóły aktualności:

Będą stypendia dla przyszłych lekarzy

Małgorzata Tramś-Zielińska | Zdrowie | 26-03-2018

Samorząd województwa wspiera studentów medycyny. W tegorocznym budżecie 900 tys. zł przeznaczono na stypendia dla tych, którzy swoją zawodową przyszłość zwiążą z regionem lubuskim. - Bardzo potrzebujemy lekarzy. Chcemy, żeby przyszli absolwenci u nas pracowali i tutaj realizowali się zawodowo i prywatnie – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Dziś radni województwa przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom kierunków lekarskich.

Z uwagi na występujący od kilku lat znaczący niedobór lekarzy specjalistów na terenie Województwa Lubuskiego, radni województwa w budżecie na 2018 rok zabezpieczyli kwotę 900 tys. złotych na wsparcie dla studentów kierunku lekarskiego. Deficyt kadry lekarskiej na terenie naszego województwa w odniesieniu do wskaźnika ogólnopolskiego za rok 2016 dotyczy m.in. diabetologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, neurologii i otolaryngologii. Z opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych wśród dziedzin medycyny z potencjalnie zbyt małym zapleczem kadrowym wymienia się m.in. chirurgię onkologiczną, geriatrię, ginekologię onkologiczną, hematologię, medycynę ratunkową, neurologię dziecięcą oraz onkologię i hematologię dziecięcą. Wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej jest zatem bardzo istotnym czynnikiem utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa. W tym stanie rzeczy, zainicjowanie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni medycznych jest działaniem koniecznym, mającym na celu pozyskanie młodego personelu lekarskiego.

Pomoc materialna adresowana będzie do studentów szkół wyższych, którzy zadeklarują, że niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów i odbyciu stażu podyplomowego, podejmą zatrudnienie w podmiocie leczniczym, dla którego jednostką tworzącą jest samorząd woj. lubuskiego, ale także w tych lubuskich szpitalach, które mają zawarte porozumienia z uczelniami medycznymi.

Stypendium będzie przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wyjątkowo w roku 2018/2019 odbędą się dwa nabory:

1) do dnia 31 maja 2018 r. na okres: od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, 
z wyłączeniem pomocy w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień;

2) do dnia 31 października 2018 r. na okres: od 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. 

Wysokość pomocy materialnej wyniesie 2 tys. zł miesięcznie. O wsparcie będą mogli ubiegać się studenci III, IV,V lub VI roku studiów.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!