Szczegóły aktualności:

Dodatkowe 20 mln zł na szpital dziecięcy

Marzena Toczek | Zdrowie | 26-03-2018

Nie ma nic ważniejszego w tej kadencji niż poprawa dostępności do leczenia matek i dzieci. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zapewni kompleksową opiekę. Skończy się era materaców, na których rodzice chorych dzieci zmuszeni są spać, leżąc na podłodze – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. 26 marca podczas sesji Sejmiku radni podjęli decyzję o zwiększeniu o 20 mln zł dotacji do budowy Centrum. Jest ona podyktowana złożonymi w postępowaniu przetargowym ofertami, których wartość przekracza zakładaną kwotę 78,4 mln zł.

Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie matek i dzieci

Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze to priorytet samorządu województwa. Inwestycja zabezpieczy potrzeby małych pacjentów, które obecnie na terenie naszego regionu nie są zabezpieczane wcale. Już w 2014 roku konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii zauważył, że w Lubuskiem – jako jedynym województwie w kraju – brakuje pediatrycznego oddziału intensywnej opieki medycznej. Podobny problem podnosi także wojewódzki konsultant w dziedzinie pediatrii dr Tomasz Jarmoliński w liście otwartym do Marszałka Woj. Lubuskiego. "Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, którego budowa planowana jest przy Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze, to inwestycja o kluczowym znaczeniu nie tylko dla rozwoju lubuskiej pediatrii, ale nawet jej przetrwania w formie zapewniającej chorym dzieciom opiekę na poziomie godnym europejskiego kraju u progu XXI wieku. (...) Pediatria w województwie lubuskim cierpi na wiele niedostatków, które powodują, iż w różnych zestawieniach i rankingach zajmuje ostatnie miejsce w Polsce. Najbardziej dojmujące problemy to brak lekarzy i specjalistycznych oddziałów. Jako jedyne województwo w Polsce nie posiadamy szpitala dziecięcego. Nie mamy w regionie m.in. niezwykle potrzebnych oddziałów intensywnej opieki medycznej dla dzieci, zakaźnego czy onkologii dziecięcej, co powoduje, że dostęp naszych małych pacjentów do tych świadczeń jest bardzo utrudniony" czytamy w liście skierowanym do marszałek w marcu br., pod którym podpisała się też dr hab. med. Ewa Gorczyńska, konsultant wojewódzki ds. onkologii i hematologii dziecięcej. (ZOBACZ LIST)

Rozwiązaniem problemów jest budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim, o którą od kilku lat zabiega marszałek Elżbieta Anna Polak. Inwestycja wymagała opinii Wojewody, wpisania do tzw. Map Potrzeb Zdrowotnych, zatwierdzenia przez Komitet Sterujący przy Ministrze Zdrowia. - Pamiętam, jak Minister Zdrowia głosował na posiedzeniu KS ze swoimi urzędnikami przeciwko budowie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Udało się go przegłosować, głosami samorządowców – wyjaśnia marszałek.

Centrum ma zapewnić nowoczesną bazę łóżkową i diagnostyczno-zabiegową spełniającą najwyższe standardy nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego. Znajdzie się tam Oddział Położnictwa wraz z traktem porodowym i dedykowaną salą operacyjną do cięć cesarskich oraz Kliniczny Oddział Neonatologii wraz z OIOM-em noworodkowym. Podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych zostanie osiągnięte przez odseparowanie Oddziału Dziecięcego i Oddziału Położnictwa i Neonatologii od oddziałów, gdzie przebywają dorośli pacjenci. Struktura Oddziałów i liczba planowanych łóżek:
1) Oddział Pediatrii z wydzielonymi łóżkami na potrzeby diabetologii, endokrynologii, hematologii, nefrologii - 46 łóżek oraz 6 łóżek izolacyjno - zakaźnych
2) Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi również dla potrzeb chirurgii noworodka i traumatologii - 30 łóżek
3) Oddział Onkologii Dziecięcej - 12 łóżek
4) Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich: - 23 łóżka dla matek, - 23 łóżeczka dla noworodków, - 2 sale do cięć cesarskich
5) Oddział Noworodkowy przeznaczony również dla potrzeb patologii noworodka -15 łóżeczek i intensywnej terapii noworodka - 12 stanowisk OIOM
6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci -6 łóżek

Są dodatkowe środki – Centrum powstanie

Inwestycja realizowana ma być w formule "zaprojektuj - wybuduj" (wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz wyposażenie trwałe wbudowane). Jest ona współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Na jej realizację przeznaczono 92 mln zł, z czego 56 mln zł pochodzi z RPO-Lubuskie 2020, a 9,2 mln zł stanowić będzie pomoc z budżetu państwa. 12 mln zł na ten cel miało pochodzić z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego.
Na zabezpieczenie przetargu przeznaczono 78,4 mln zł.  Aby wyłonić wykonawcę przeprowadzono dwa postępowania. W ramach drugiego wpłynęły dwie oferty, które opiewały na podobną kwotę ponad 98 mln zł. W związku z powyższym radni województwa na posiedzeniu sejmiku 26 marca br. podjęli decyzję o zwiększeniu dotacji ze środków samorządu województwa o brakujące 20 mln zł. Łączna kwota dofinansowania będzie więc wynosić 32 mln zł.

- Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia płacił rocznie ponad 25 mln zł na leczenie lubuskich dzieci poza granicami woj. lubuskiego. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze jest potrzebne jak najszybciej – mówi  marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!