Szczegóły aktualności:

Wyniki konkursu w obszarze kultury

Joanna Relich | NGO | 28-03-2018

W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze kultury.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania prawidłowo wypełnionych aktualizacji (o ile ulegają zmianie w stosunku do złożonej oferty):
  1. kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
  2. opisu poszczególnych działań,
  3. harmonogramu zadania.
 
Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.  
 
Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Urzęd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 7
65- 057 Zielona Góra
 
Do pobrania:

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!