Szczegóły aktualności:

Transport publiczny w Lubuskiem

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 29-03-2018

Ważny dla mieszkańców, ale i nie tylko. Mowa o transporcie publicznym, który był dziś (28.03) głównym tematem spotkania członek zarządu Alicji Makarskiej z przedstawicielami Przewozów Regionalnych, Zakładu Linii Kolejowych i UZ. Podczas rozmów poruszono kwestie proponowanych koncepcji organizacji i funkcjonowania transportu publicznego w województwie lubuskim.

Obecnie Województwo Lubuskie na mocy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na wojewódzkich liniach autobusowych w oparciu o Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich. Jest także organizatorem połączeń kolejowych o charakterze regionalnym. Rocznie na ich dofinansowanie przeznacza się około 45 mln zł.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!