Szczegóły aktualności:

Pieniądze na drogi

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 29-03-2018
W ramach Pakietu dla średnich miast dnia 19 marca 2018 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, który realizowany będzie w 2018 roku.

Niski poziom rozwoju infrastruktury drogowej w szczególności na poziomie lokalnym stanowi poważną barierę w rozwoju przedsiębiorczości oraz mobilności na rynku pracy, jak również – przez utrudniony dostęp do placówek świadczących usługi publiczne czy ośrodków wydarzeń społecznych czy kulturalnych wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z budową, przebudową lub remontami dróg powiatowych i gminnych. W ramach programu jest możliwe finansowanie elementów dróg wyższego rzędu.

Budżet Programu to 500 mln zł. Wkład własny JST w roku 2018 wynosi co najmniej 20% wartości zadania. Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie wynosi 5 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu należy przedkładać do dnia 15 kwietnia 2018 r. do właściwych Urzędów Wojewódzkich.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć TUTAJ.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!