Szczegóły aktualności:

RPO-Lubuskie2020: Podpisanie kolejnej umowy

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 29-03-2018
RPO-Lubuskie2020: Podpisanie kolejnej umowy fot. Krzysztof Kubasiewicz

Tym razem umowy o dofinansowanie członek zarządu Alicja Makarska podpisała z Agnieszką Surmacz – Z-cą Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki unijnemu wsparciu na północy zostanie zrealizowany projekt „Mieszkać lepiej” wart blisko 5,7 mln zł.  Jego głównym celem jest zmniejszenie zagrożenia ubóstwa na obszarach zdegradowanych.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby w zakresie infrastruktury społ. Na terenie miasta Gorzów Wlkp., gdzie owa infrastruktury jest w złym stanie. W wyniku realizacji projektu zmodernizowane zostaną 36 budynki mieszkalne oraz 28 podwórek.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!