Szczegóły aktualności:

Konkurs CanSats in Europe

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 29-03-2018

Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki SNaFi w Zielonej Górze decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 3.000 zł na realizację zadania pn.: „Udział zespołu CanIntoSpace w konkursie CanSats in Europe”

Zadanie publiczne, dotyczy udziału w prestiżowym konkursie CanSats in Europe, który jest nie tylko wyzwaniem technologicznym, ale również okazją do wykonania prawdziwych badań naukowych, zdobycia doświadczenia oraz poszerzenia własnej wiedzy i zainteresowań.
Celem zadania pn.: „Udział zespołu CanIntoSpace w konkursie CanSats in Europe” jest: jak najlepsze wypełnienie wymagań konkursowych, promocja możliwości lubuskiej młodzieży, poziomu nauk przyrodniczo-technicznych m.in. w Zielonej Górze, Nowej Soli i Otyniu, rozwój naukowy uczestników konkursu, rozwój kompetencji kluczowych związanych z pracą zespołową, myśleniem naukowym, komunikowaniem się i kreatywnością, popularyzacja fizyki i nauk przyrodniczo-technicznych wśród Lubuszan.
 
Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!