Szczegóły aktualności:

Urzędnicy marszałka odznaczeni za krew!

Marzena Toczek | Zdrowie | 04-04-2018

Błażej Pawłowicz i Przemysław Osiński odebrali odznaczenia nadane przez Polski Czerwony Krzyż – Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Każdy z nich oddał już ok. 11 litrów krwi. – To niezwykły dar, który staramy się promować nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim, ale znacznie szerzej! Gratuluję pracownikom takiego „krwawego” osiągnięcia – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. W uroczystości wzięli udział także Bogusława Fediuk-Pelińska i Jan Kowalczyk z lubuskiego oddziału PCK.

Błażej Pawłowicz i Przemysław Osiński oddają krew od wielu lat. Obowiązkowo stawiają się także na wszystkich akcjach krwiodawstwa organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Są też członkami urzędowego klubu Honorowych Dawców Krwi PCK. Zgodnie z przepisami – specjalne odznaczenie „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” przysługuje po oddaniu 6 litrów krwi. A urzędnicy mają już na swoim koncie znacznie więcej oddanego drogocennego płynu.

Krew się leje  w Urzędzie

Marszałek Elżbieta Anna Polak od kilku lat organizuje w Urzędzie akcje krwiodawstwa. Do udziału zaprasza także sąsiednie instytucje. Od 2015 roku dzięki zbiórkom krwi pod gmachem Urzędu udało się zabrać ponad 165 litrów krwi. Kolejne akcje odbędą się w maju i w czerwcu w ramach Krwawych Derbów Lubuskich oraz w lipcu i listopadzie.JAK ZOSTAĆ DAWCĄ KRWI – KROK PO KROKU...
 

Jeśli podjąłeś/podjęłaś decyzję o oddaniu krwi, przeczytaj uważnie poniższe rady i wskazania, jak odpowiednio przygotować się do tego wydarzenia.  

Ważne aby w dzień oddania krwi być zdrowym, wypoczętym i po lekkim śniadaniu (często mylimy oddanie krwi z wizytą w laboratorium a to nie to samo!!!). Wskazane jest także dzień wcześniej wypić około 1,5-2 l płynów (soki, woda mineralna).  

Skieruj swe kroki do krwiobusu, zabierając ze sobą obowiązkowo dobry humor oraz dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub NOWY paszport)!!!  

REJESTRACJA
Rejestracja dawcy odbywa się w systemie komputerowym, w który wpisane są Twoje dane osobowe, PESEL i numer donacji, któremu odpowiada kod kreskowy, pojawiający się na wszystkich próbkach i pojemnikach z Twoją krwią, ponieważ w krwiodawstwie obowiązuje zasada anonimowości. Pamiętaj: krwiodawstwo zapewnia pełną ochronę danych osobowych dawcy łącznie z wynikami wszystkich wykonywanych badań. Otrzymasz do wypełnienia kwestionariusz, w którym trzeba sumiennie odpowiedzieć na szereg zasadniczych pytań. Nie należy bagatelizować żadnego z nich np. dotyczącego przyjmowania leków obniżających ciśnienie krwi, czy środków uspakajających.  

Pamiętaj: lek, który pomaga Tobie - dawcy, może zaszkodzić biorcy Twojej krwi!  

 Mając na względzie dobro biorcy Twojej krwi, należy dokładnie przypomnieć sobie wszystkie schorzenia, nawet te przebyte w odległej przeszłości. Dotyczy to w szczególności żółtaczki zakaźnej.  

BADANIA LABORATORYJNE...  

Pielęgniarka pobierze próbki Twojej krwi, w celu wykonania wstępnych badań laboratoryjnych.

- Jeśli oddajesz krew po raz pierwszy, badania będą obejmować: grupę krwi oraz poziom hemoglobiny. - Jeśli systematycznie oddajesz krew, badany będzie tylko poziom Twojej hemoglobiny (wówczas próbka krwi może być pobierana nie z żyły, ale z palca) lub morfologia krwi, gdyż raz w roku każdemu dawcy wielokrotnemu należy oznaczyć pełną morfologię krwi.  

BADANIE LEKARSKIE...  

Teraz czeka Cię spotkanie z lekarzem, który dysponuje już wynikami badań wstępnych, ma do dyspozycji wypełniony przez Ciebie kwestionariusz dawcy i przeprowadzi z Tobą wywiad na temat stanu Twojego zdrowia. Z nim należy podzielić się wszelkimi wątpliwościami, jakie mogą się pojawić w trakcie wypełniania kwestionariusza. Lekarz także zmierzy ciśnienie krwi, osłucha klatkę piersiową i ostatecznie zdecyduje o tym, czy możesz oddać krew czy nie.  

ODDANIE KRWI...  

Pobieranie krwi odbywa się w specjalnym pomieszczeniu i jest zabiegiem nie obarczonym praktycznie żadnym ryzykiem zakażenia, z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Samo pobieranie krwi trwa około 10 minut, ale łączny pobyt w miejscu pobierania krwi od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi może trwać nawet ok. 1 godziny, a w przypadku osób oddających osocze metodą plazmaferezy automatycznej i dawców płytek krwi - około 2 godzin a nawet dłużej.  

Podczas donacji pobierane będą również próbki Twojej krwi do badań pozwalających zdiagnozować, czy nie jesteś nosicielem niektórych chorób zakaźnych. Nie wymaga to dodatkowego nakłuwania żyły, gdyż do badań wykorzystuje się krew pobieraną do worka. Badania te obejmują: test kiłowy, antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV.  

PO ODDANIU...  

Po oddaniu krwi otrzymasz:  

- posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal (może to być np. 8 tabliczek czekolady);  

- zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi;  

- legitymację Honorowego Dawcy Krwi (w niektórych miejscach legitymacja wydawana jest dopiero podczas kolejnej donacji).  

Pamiętaj: osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi. 

Po kilku dniach możesz się zgłosić do rejestracji po odbiór wyników bezpłatnie wykonanych badań: grupy krwi (w niektórych miejscach wynik ten może mieć postać karty identyfikacyjnej grupy krwi), hemoglobiny lub morfologii, testu kiłowego, na obecność antygenu HBs, DNA-HBV, przeciwciał anty-HCV, RNA HCV przeciwciał anty-HIV oraz RNA HIV.  

 

Galeria zdjęć

Krwiodawcy odznaczeni

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!