Szczegóły aktualności:

Dodatkowe miliony na szpital dziecięcy

Marzena Toczek | Zdrowie | 05-04-2018

5 kwietnia br. podczas zgromadzenia wspólników Szpitala Uniwersyteckiego podpisano aneks do umowy dot. przekazania dotacji z budżetu województwa na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Decyzję o jej zwiększeniu o 20 mln zł podjęli podczas ostatniej sesji sejmiku radni województwa. Łącznie samorząd przekazał 32 mln zł. – Nie ma nic ważniejszego w tej kadencji niż poprawa dostępności do leczenia matek i dzieci. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zapewni kompleksową opiekę - wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Inwestycja realizowana ma być w formule "zaprojektuj - wybuduj" (wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz wyposażenie trwałe wbudowane). Jest ona współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Na jej realizację przeznaczono 92 mln zł, z czego 56 mln zł pochodzi z RPO-Lubuskie 2020, a 9,2 mln zł stanowić będzie pomoc z budżetu państwa. 12 mln zł na ten cel miało pochodzić z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego.
Na zabezpieczenie przetargu przeznaczono 78,4 mln zł.  Aby wyłonić wykonawcę przeprowadzono dwa postępowania. W ramach drugiego wpłynęły dwie oferty, które opiewały na podobną kwotę ponad 98 mln zł. W związku z powyższym radni województwa na posiedzeniu sejmiku 26 marca br. podjęli decyzję o zwiększeniu dotacji ze środków samorządu województwa o brakujące 20 mln zł. Łączna kwota dofinansowania będzie więc wynosić 32 mln zł.

Centrum ma zapewnić nowoczesną bazę łóżkową i diagnostyczno-zabiegową spełniającą najwyższe standardy nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego. Znajdzie się tam Oddział Położnictwa wraz z traktem porodowym i dedykowaną salą operacyjną do cięć cesarskich oraz Kliniczny Oddział Neonatologii wraz z OIOM-em noworodkowym. Podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych zostanie osiągnięte przez odseparowanie Oddziału Dziecięcego i Oddziału Położnictwa i Neonatologii od oddziałów, gdzie przebywają dorośli pacjenci. Struktura Oddziałów i liczba planowanych łóżek:
1) Oddział Pediatrii z wydzielonymi łóżkami na potrzeby diabetologii, endokrynologii, hematologii, nefrologii - 46 łóżek oraz 6 łóżek izolacyjno - zakaźnych
2) Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi również dla potrzeb chirurgii noworodka i traumatologii - 30 łóżek
3) Oddział Onkologii Dziecięcej - 12 łóżek
4) Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich: - 23 łóżka dla matek, - 23 łóżeczka dla noworodków, - 2 sale do cięć cesarskich
5) Oddział Noworodkowy przeznaczony również dla potrzeb patologii noworodka -15 łóżeczek i intensywnej terapii noworodka - 12 stanowisk OIOM
6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci -6 łóżek

Galeria zdjęć

Podpisanie aneksu do umowy CZMiD

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!