Szczegóły aktualności:

Konferencja ortopedyczna na Zamku Joannitów w Łagowie.

Marzena Toczek | Warte uwagi | 06-04-2018

W dniach 6-7 kwietnia br. na Zamku Joannitów w Łagowie odbywa się konferencja ortopedyczna dotycząca schorzeń kończyny dolnej. Organizatorem konferencji jest Lubuskie Centrum Ortopedii im. Lecha Wierusza.

Po kilku latach nieobecności ortopedzi powracają do Zamku Szpitalników św. Jana w Łagowie. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu i determinacji Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie we współpracy z Kliniką Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Komitet Naukowy Konferencji składa się z zespołu ponad 15 wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach pod  przewodnictwem prof. Jacka Kruczyńskiego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr med. Marcin Sergiew – zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Lubuskim Centrum Ortopedii.

Program konferencji

 

6 kwietnia 2018 r.

08.45-08.50

Otwarcie Konferencji

Jacek Kruczyński

08.50-09.20

Wykład Inauguracyjny: Lubuskie Winnice – wczoraj i dzisiaj…

Przemysław Karwowski

09.20 – 10.35

 

SESJA I: alloplastyka pierwotna/rewizyjna biodra i kolana

Moderatorzy: Jan Blacha, Andrzej Bohatyrewicz, Jacek Markuszewski, Waldemar Woźniak

Pooperacyjna nierówność kończyn po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Jan Blacha

Problemy tkanek miękkich po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Jacek Markuszewski, Waldemar Woźniak

Problem złamań okołoprotezowych w trakcie i po endoprotezoplastyce
Andrzej Bohatyrewicz

Knee Revision – what should we expect?
Alois Franz

Zwichnięcie endoprotezy rewizyjnej kolana – jak do tego doszło?
Prezentacja przypadku
Marcin Sergiew, Filip Adamcewicz, Dawid Kawka

Dyskusja

10.35 – 10.55

Wykład na zaproszenie

Biomechanical and clinical significance of synovitis in the osteoarthitic hip
Hans Wingstrand

10.55 – 11.25

Przerwa na kawę

11.25 – 12.45

 

SESJA II: alloplastyka pierwotna/rewizyjna stawu biodrowego i kolanowego

Moderatorzy: Szymon Dragan, Julian Dutka, Jacek Gągała

Problem zwichnięć po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Szymon Dragan

Artykulacje w endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Wskazania, plusy i minusy
Jacek Gągała

Czy zwiększenie wskazań i ilości alloplastyk jednoprzedziałowych kolana ma racjonalne uzasadnienie kliniczne
Julian Dutka

Revision implants in a difficult primary knee
Alois Franz

Porównanie wyników endoprotezoplastyki przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego typu mobilebearing oraz fixedbearing
Dawid Kawka, Marcin Sergiew, Filip Adamcewicz, Karol Balcerkiewicz, Piotr Rogowski, Jacek Kruczyński

Infekcja okołoprotezowa biodra – trudny „naturalny” przebieg. Prezentacja przypadku
Marek Lebiotkowski, Mateusz Kacperski, Marek Łukasik, Jacek Osmyk

Dyskusja

12.45 – 13.45

Przerwa na lunch

13.45-15.35

 

SESJA III: zaburzenia przedziału rzepkowo-udowego

Moderatorzy: Krzysztof Gawęda, Tadeusz Trzaska, Andrzej Solecki

Anatomia, biomechanika i obrazowanie przedziału rzepkowo-udowego
Łukasz Paczesny

Artroskopia przedniego przedziału stawu kolanowego
Jacek Kruczyński

Nawrotowe i nawykowe zwichnięcie i podwichnięcie rzepki
Łukasz Paczesny

MPFL
Łukasz Łapaj

Operacje kostne w nawykowym i nawrotowym zwichnięciu i podwichnięciu rzepki
Andrzej Solecki

Uszkodzenia chrząstki stawowej przedziału rzepkowo-udowego
Krzysztof Gawęda

Zasady fizjoterapii w patologii przedziału rzepkowo-udowego
Szymon Gryckiewicz, Bartosz Karaś

Dyskusja

15.35 – 16.00

Przerwa na kawę

16.00 – 18.05

SESJA IV: nowe trendy w chirurgii stopy

Moderatorzy: Marek Napiontek, Łukasz Paczesny, Tomasz Bienek, Andrzej Czamara

Stopa płasko-koślawa bolesna u dorosłych
Marek Napiontek

  • Część I – Wprowadzenie
  • Cześć II – Wrodzone nierozdzielenie kości stępu – źródło bólu i trudności diagnostycznych
  • Część III – Niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego – było dobrze, a jest coraz gorzej

Metatarsalgia – objaw czy rozpoznanie?
Tomasz Bienek

Techniki małoinwazyjne w korekcji deformacji przodostopia
Andrzej Warzocha

Możliwości leczenia endoskopowego w obrębie stopy
Łukasz Paczesny

Postępowanie fizjoterapeutyczne  w ramach leczenia zachowawczego i operacyjnego uszkodzeń tkanek miękkich stawu skokowego
Andrzej Czamara

Postępowanie fizjoterapeutyczne  w ramach leczenia zachowawczego i operacyjnego uszkodzeń ścięgna Achillesa
Andrzej Czamara

Dyskusja

 

7 kwietnia 2018 r.

 

09.00 – 12.00
Warsztaty na sztucznych kościach firmy Arthrex 
09.00 – 12.00
Warsztaty firmy Smith and Nephew
09.00 – 12.00
Warsztaty firmy Zimmer Biomet – Kolano jednoprzedziałowe Oxford. Warsztaty na sztucznych kościach.

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!