Szczegóły aktualności:

Harmonogram naborów wniosków w ramach PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w 2018 r.

Aneta Ciesielska | Interreg | 06-04-2018

Harmonogram naborów wniosków w ramach PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w 2018 r.

III OP „Edukacja transgraniczna” 09.04.2018 2018 r. – 29.06.2018 r. Kwota dostępna w naborze . 4,5 mln EUR (cała alokacja)

Preferowane są wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza. Czas trwania projektu nie może przekraczać24 miesięcy

 

IV OP „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny” 29.05.2018 r. – 29.06.2018 r.  kwota dostępna w naborze 4,2 mln EUR (cała alokacja)

Preferowane są wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza. Czas trwania projektu nie może przekraczać 24 miesięcy. Projekty powinny obejmować takie zakresy tematyczne, jak współpracę w dziedzinie administracji oraz współpracę obywateli(w szczególności nawiązywanie i ułatwianie współpracy między instytucjami i obywatelami), a także współpracę w dziedzinie ekologii i, o których mowa w rozdziale 2.A.6.1 dokumentu PW I

 

Środki dostępne na dzień 29.03.2018 r

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!