Szczegóły aktualności:

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Aneta Ciesielska | Interreg | 06-04-2018

W dniach 4 - 5.04.2018 r w Cottbus po raz X obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty OP II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport” 7B i 7C oraz IV OP "Współpraca administracji i mieszkańców".

Wartość przewidziana w naborze w II OP 7b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi to 5,7 mln Euro. Komitet do dofinansowania wybrał 2 z pośród 8 złożonych projektów. Kwota przyznanego dofinansowania na przebudowę dróg wynosi 5.716.165,4 EUR
Łącznie zostanie wyremontowanych 18,909 km dróg, powstanie 4,79 km nowych  ścieżek rowerowych.

W ramach II OP 7C: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tymo obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej“ kwota alokacji dostępnej w naborze to 2.000,000 EUR. W ramach tej osi dofinansowanie o wartości 544.00,00 EUR otrzymał 1 złożony projekt.

 

Oś Priorytetowa IV „Integracja mieszkańców i współpraca administracji”

Alokacja dostępna w naborze  w naborze to  3.410.070,20 EUR. W tej Osi priorytetowej zostały zgłoszone 3 projekty. Projekty otrzymały  wnioskowane dofinansowanie w kwocie 930.508,69 EUR.

 

Galeria zdjęć

X Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg BB-PL 2014-2020

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!