Szczegóły aktualności:

Przedszkole dla każdego – zabawa na całego!

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 10-04-2018
Przedszkole dla każdego – zabawa na całego! fot. Krzysztof Kubasiewicz

Nowe przedszkolaki w gminie Santok, Mam szansę pójść do przedszkola, Cyfrowe przedszkolaki, Edukacja przedszkolna szansą dla przyszłości to tylko niektóre z 14 projektów, które decyzją zarządu województwa otrzymają dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 9,6 mln zł. - Poprawa infrastruktury w zakresie edukacji to najlepiej wydane pieniądze - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Celem głównym projektów jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Ze wsparcia skorzystają m.in. przedszkola w Międzyrzeczu, Sulęcinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp.  


Dziś zarząd województwa zatwierdził listy rankingowe projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zobacz listę przedszkoli, które otrzymały wsparcie

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!