Szczegóły aktualności:

Le Lot: Wizyta lubuskiej delegacji

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 16-04-2018

Delegacja urzędu marszałkowskiego, której przewodziła członek zarządu Alicja Makarska, odwiedziła Departament le Lot. Celem wizyty było  zapoznanie się z możliwościami tworzenia i funkcjonowania szlaków rowerowych. W programie wizyty znalazły się spotkania z lokalnymi samorządowcami i organizacjami turystycznymi. Autorem programu całego pobytu na terenie Departamentu le Lot był Pierre Lagache – Dyrektor Departamentalnej Agencji Rozwoju Turystyki.

W poniedziałek (16.04) delegacja Województwa Lubuskiego odwiedziła Agencję Rozwoju Turystyki z siedzibą w Cahors (stolica Departamentu le Lot). Urzędników przyjęła zastępca dyrektora Departamentalnej Agencji Rozwoju Turystyki Claudie Ramière. 

Podczas spotkania przedstawiono m.in. informacje związane z historią powstania Agencji oraz jej obecnymi strukturami. Zaprezentowano także cele i zadania realizowane przez instytucję. Istotną kwestią był model współdziałania ART z innymi organizacjami i lokalną społecznością oraz sposób promocji i rozwoju turystyki rowerowej.
W spotkaniu uczestniczyła również Cécile Kuylle – odpowiedzialna za promocję aktywności turystycznych w plenerze na terenie departamentu le Lot. Delegacja Województwa Lubuskiego miała okazję spotkać Jacques Raffy – wiceprzewodniczącego Rady Departamentu le Lot odpowiedzialnego ze gospodarkę oraz Christiana Lagière – dyrektora departamentu współpracy zagranicznej i członka komisji ds. funduszy europejskich.

W kolejnym dniu lubuska delegacja spotkała się z Serge Rigal – przewodniczącym Rady Departamentu le Lot. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Inicjatyw Turystycznych w miejscowości Rocamadour. Takie biura istnieją na terenach atrakcyjnych turystycznie i zatrudniają na stałe lub sezonowo od 2 do 3 osób (pracodawcą jest Rada Departamentu – czyli samorząd). Podczas spotkania zostały omówione zasady działań promocyjnych prowadzonych na terenie Rocamadur oraz sposoby ich finansowania.

W środę Cyril Novello – administrator strony internetowej oraz autor aplikacji mobilnej Departamentalnej Agencji Rozwoju Turystyki le Lot zaprezentował sposób promocji turystycznej w departamencie le Lot z wykorzystaniem środków techniki cyfrowej (digitalizacja). Bogaty program wizyty ma pomóc odpowiedzieć m.in. na pytania o sposób zarządzania projektem, założenia wyjściowe przy wyznaczaniu szlaków, sposób wykorzystania sieci dróg publicznych, tras rowerowych. Lubuska delegacja ma możliwość poznać zasady przeprowadzenia konsultacji przebiegu ścieżek rowerowych oraz sposób aktualizowania danych na etapie funkcjonowania aplikacji. 

Współpraca Województwa Lubuskiego z francuskim regionem partnerskim le Lot:

Formalna współpraca Województwa Lubuskiego z francuskim Departamentem le Lot trwa od 17 października 2008 r. kiedy Marszałek Województwa Lubuskiego podpisał porozumienie między naszym regionem a francuskim departamentem le Lot. Porozumienie zawarto w dziedzinie: nauki, kultury, gospodarki, rolnictwa i zagospodarowania zasobami naturalnymi oraz wzmocniło współpracę na poziomie samorządu regionalnego i samorządów lokalnych.

Wzajemna kooperacja koncentrowała się na takich dziedzinach, jak: wymiana uczniów i kadry pedagogicznej, współpraca w zakresie rewitalizacji miasteczek atrakcyjnych turystycznie, promocji lokalnego dziedzictwa narodowego oraz współpracy między izbami rolniczymi obu regionów. Obie strony wyrażają zainteresowanie współpracą w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina, żeglugi rzecznej, ochrony środowiska w tym energii odnawialnej oraz parków krajobrazowych.

Wizytę umożliwiło zaangażowanie członków Stowarzyszenia Francja – Polska, Lot – Lubuskie Christiana Gasqueta – Przewodniczącego Stowarzyszenia Francja – Polska, Lot – Lubuskie oraz Leszka Sidorowicza – Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia w budowaniu pozytywnej współpracy między regionem lubuskim a Departamentem Le Lot. Dzięki temu w profesjonalny sposób można było zapoznać się z rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi przy opracowywaniu szlaków rowerowych.

Galeria zdjęć

Wizyta lubuskiej delegacji w Departamencie le Lot

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!