Szczegóły aktualności:

Środki dla III sektora na realizację zadań publicznych

Joanna Relich | NGO | 13-04-2018

Jeszcze w miesiącu kwietniu br. planuje się zgodnie z harmonogramem  ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wsparcie w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”.
W drodze otwartego konkursu ofert zakłada się przeznaczyć ze środków Województwa Lubuskiego kwotę 120.000 zł .

Jednocześnie na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert zamierza się przeznaczyć w 2018 roku kwotę 19.000 zł. 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!