Szczegóły aktualności:

Wiemy, kto wybuduje Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Małgorzata Tramś-Zielińska | Zdrowie | 13-04-2018

12 kwietnia br. rozstrzygnięto przetarg na projekt i budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Wybrano ofertę firmy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. - Utworzenie Centrum to priorytet samorządu województwa. Nie ma nic ważniejszego w tej kadencji niż poprawa dostępności do leczenia matek i dzieci. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zapewni kompleksową opiekę - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. 

29 stycznia br. ogłoszony został drugi już przetarg na wykonanie tej ważnej dla Lubuskiego inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj". Wpłynęły dwie oferty o bardzo zbliżonej wartości. Wybrano najkorzystniejszą, czyli spółki gliwickiej, o wartości 98.694.270 zł. Podpisanie umowy – zgodnie w obowiązującymi przepisami - nastąpi nie wcześniej, niż 24 kwietnia br. Wykonawca będzie miał 20 dni kalendarzowych na przedstawienie koncepcji budynku oraz zagospodarowania terenów wokół niego. Przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę powinno trwać nie dłużej, niż do 29 czerwca br. Zakończenie robót budowlanych – do 30 października 2020 r.

Więcej szczegółów można znaleźć na BIP szpitala.

Przypomnijmy, 26 marca podczas sesji Sejmiku radni podjęli decyzję o zwiększeniu o 20 mln zł dotacji do budowy Centrum. Była ona podyktowana złożonymi w postępowaniu przetargowym ofertami, których wartość przekracza zakładaną kwotę 78,4 mln zł.

Inwestycja zabezpieczy potrzeby małych pacjentów, które obecnie na terenie naszego regionu nie są zabezpieczane wcale. Już w 2014 roku konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii zauważył, że w Lubuskiem – jako jedynym województwie w kraju – brakuje pediatrycznego oddziału intensywnej opieki medycznej. Podobny problem podnosił także wojewódzki konsultant w dziedzinie pediatrii dr Tomasz Jarmoliński w liście otwartym do Marszałka Woj. Lubuskiego. "Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, którego budowa planowana jest przy Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze, to inwestycja o kluczowym znaczeniu nie tylko dla rozwoju lubuskiej pediatrii, ale nawet jej przetrwania w formie zapewniającej chorym dzieciom opiekę na poziomie godnym europejskiego kraju u progu XXI wieku. (...) Pediatria w województwie lubuskim cierpi na wiele niedostatków, które powodują, iż w różnych zestawieniach i rankingach zajmuje ostatnie miejsce w Polsce. Najbardziej dojmujące problemy to brak lekarzy i specjalistycznych oddziałów. Jako jedyne województwo w Polsce nie posiadamy szpitala dziecięcego. Nie mamy w regionie m.in. niezwykle potrzebnych oddziałów intensywnej opieki medycznej dla dzieci, zakaźnego czy onkologii dziecięcej, co powoduje, że dostęp naszych małych pacjentów do tych świadczeń jest bardzo utrudniony" czytamy w liście skierowanym do marszałek w marcu br., pod którym podpisała się też dr hab. med. Ewa Gorczyńska, konsultant wojewódzki ds. onkologii i hematologii dziecięcej. (ZOBACZ LIST)

Rozwiązaniem problemów jest budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim, o którą od kilku lat zabiega marszałek Elżbieta Anna Polak. Inwestycja wymagała opinii Wojewody, wpisania do tzw. Map Potrzeb Zdrowotnych, zatwierdzenia przez Komitet Sterujący przy Ministrze Zdrowia. - Pamiętam, jak Minister Zdrowia głosował na posiedzeniu KS ze swoimi urzędnikami przeciwko budowie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Udało się go przegłosować, głosami samorządowców – wyjaśniała marszałek podczas sesji.

Centrum ma zapewnić nowoczesną bazę łóżkową i diagnostyczno-zabiegową spełniającą najwyższe standardy nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego. Znajdzie się tam Oddział Położnictwa wraz z traktem porodowym i dedykowaną salą operacyjną do cięć cesarskich oraz Kliniczny Oddział Neonatologii wraz z OIOM-em noworodkowym. Podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych zostanie osiągnięte przez odseparowanie Oddziału Dziecięcego i Oddziału Położnictwa i Neonatologii od oddziałów, gdzie przebywają dorośli pacjenci. Struktura Oddziałów i liczba planowanych łóżek:

1) Oddział Pediatrii z wydzielonymi łóżkami na potrzeby diabetologii, endokrynologii, hematologii, nefrologii - 46 łóżek oraz 6 łóżek izolacyjno - zakaźnych

2) Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi również dla potrzeb chirurgii noworodka i traumatologii - 30 łóżek

3) Oddział Onkologii Dziecięcej - 12 łóżek

4) Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich: - 23 łóżka dla matek, - 23 łóżeczka dla noworodków, - 2 sale do cięć cesarskich

5) Oddział Noworodkowy przeznaczony również dla potrzeb patologii noworodka -15 łóżeczek i intensywnej terapii noworodka - 12 stanowisk OIOM

6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci -6 łóżek
Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!