Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Rady ds. energetyki

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 13-04-2018
Posiedzenie Rady ds. energetyki fot. Krzysztof Kubasiewicz

13 kwietnia br. odbyło się XVIII posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego. W spotkaniu uczestniczyła członek zarządu Alicja Makarska, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady.

Podczas spotkania przedstawione zostały ostateczne wnioski wynikające z dotychczasowych prac nad dokumentem pn. Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz
z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku – etap II
oraz omówiony został harmonogram zgłaszania uwag do końcowej wersji opracowania.

Dodatkowo poruszono temat kluczowych zamierzeń inwestycyjnych, które są niezbędne do realizacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz zmniejszenia ubóstwa energetycznego, a także zagadnienia odnoszące się do niematerialnych zasobów energetyki, w tym działania pozwalające na poniesienie świadomości energetycznej mieszkańców województwa lubuskiego.

W grudniu 2017 roku zakończono prace nad I etapem opracowania, a po przyjęciu przez Sejmik Województwa Lubuskiego ostatecznej wersji dokumentu (II/III kwartał 2018 roku), będzie on wyznaczał główne kierunki rozwoju poszczególnych systemów energetycznych istniejących na terenie województwa lubuskiego przy uwzględnieniu specyfiki regionu i sytuacji na krajowym oraz europejskim rynku energii.

Regionalna Rada ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego została powołana w dniu 18 kwietnia 2008 roku, a jej członkami są przedstawiciele Sejmiku oraz Zarządu Województwa Lubuskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewody Lubuskiego, przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń energetycznych.

W spotkaniu wziął udział także Sławomir Kotylak – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji.

Informacja: Departament Infrastruktury i Komunikacji

Galeria zdjęć

Mikołajki 2018

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!