Szczegóły aktualności:

Kwietniowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 23-04-2018

Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, stypendia dla studentów oraz kierunki współpracy zagranicznej - to główne tematy ostaniej sesji Sejmiku, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (ul. Licealna 9). Gospodarz uczelni, rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, omówił aktulaną sytuację placówki.

W sesji uczestniczyło 27 radnych, a także m.in. senator Waldemar Sługocki, poseł Jerzy Materna, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego Robert Gwidon Makarowicz, przewodniczący zielonogórskich struktur „Solidarności” Maciej Jankowski, a także gospodarz uczelni rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński. – Uniwersytet wiele zawdzięcza sejmikowi i zarządowi województwa z panią marszałek na czele, a absolutnie największym sukcesem tej współpracy jest kierunek lekarski na UZ – powiedział rektor, przypominając strukturę i rys historyczny zielonogórskiej uczelni, powstałej z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Rektor przypomniał też, że nie byłoby szpitala uniwersyteckiego, gdyby nie wsparcie finansowe i instytucjonalne udzielone przez sejmik i władze województwa. Rektor nawiązał też do reformy szkolnictwa wyższego, planowanej przez rząd (ustawa ma być rozpatrywana w Sejmie jeszcze w maju) i podkreślił, że jest to reforma, która sprzyja dużym uczelniom, z uwagi na strukturę dotacji.

Więcej informacji oraz tematy poruszane przez radnych w interpelacjach.


Podjęto uchwały w sprawach:


- uchwlalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.;
- podjęcia inicjatywy zagranicznej i zawarcia Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Autonomiczną Wojwodiny (Republika Serbska);
- określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych;
- udzielania pomocy materialnej dla studentów;
- udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką" na 2018 rok;
- uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku";
- wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze;
- wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze;
- wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - rozpatrzenia petycji: NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA;
- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok;
- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029;
- zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”;
- ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Galeria zdjęć

Kwietniowa sesja Sejmiku w Sali Senatu UZ

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!