Szczegóły aktualności:

Akademia Piłkarska Falubaz z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 16-04-2018

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Falubaz z Zielonej Góry decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 1 900 zł na zadanie pn. Falubaziaki Cup 2018 - turniej sportowy dla najmłodszych.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem działania Klubu jest m.in. organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz uczestnictwo w imprezach sportowych. Klub realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie zajęć, treningów, szkoleń, warsztatów oraz angażowanie dzieci i młodzieży do różnych form aktywności ruchowej.

Zadanie publiczne skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu m.in. Zielonej Góry, Nowej Soli, Sulechowa, Kargowej, Świebodzina. W ramach projektu w przedszkolach partnerskich organizowane są zajęcia zabawowo - sprawnościowe dla chłopców i dziewczynek w wieku od 3 do 5 roku życia, rozwijające koordynacje oraz umiejętności pracy w grupie. Łącznie w rozgrywkach uczestniczyć będzie 200-250 dzieci.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!