Szczegóły aktualności:

Wsparcie dla Lubuskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 16-04-2018

Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego w Zielonej Górze decyzją zarządu otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 000 tys. zł na zadanie pn. Udział zawodników województwa lubuskiego w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w strzelectwie sportowym - Wrocław.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem działania Związku jest m.in. upowszechnianie i rozwój sportu. Zadanie publiczne polega na zakupie strojów sportowych dla reprezentacji województwa lubuskiego biorącej udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w strzelectwie sportowym. Regulamin Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w strzelectwie sportowym wymaga, żeby zawodnicy reprezentacji województw występowali w jednakowych dresach sportowych z widocznymi oznaczeniami województw. W OOM wezmą udział reprezentacje 16 województw. Zawodnicy rywalizować będą w 10 konkurencjach pistoletu i karabinu sportowego.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!