Szczegóły aktualności:

Seminarium nt. przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 20-04-2018

20 kwietnia 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się seminarium nt. przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem seminarium było przybliżenie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi specjalistycznym służbom pracującym w obszarach pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i osobom uzależnionym.

Na seminarium poruszone zostały między innymi zagadnienia w zakresie systemowego wsparcia osób uzależnionych od alkoholu, jak również przedstawione zostaną badania naukowe prowadzone nad genetycznym charakterem rodzinnego przekazywania ryzyka uzależnienia od alkoholu. Wydarzenie było ponadto okazją do zapoznania się z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018 r. Seminarium adresowane było do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Seminarium finansowane było ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021.

Program seminarium

Galeria zdjęć

Seminarium nt. przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!