Szczegóły aktualności:

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 11-04-2018
Problem smogu oraz współpraca z właściwymi komisjami Landtagu Brandenburgii i Województwa Zachodniopomorskiego - to główne tematy posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się 11 kwietnia br. w Kalinowych Polach.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja na temat Gminy Skąpe.
3. Informacja na temat wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z właściwymi Komisjami Landtagu Brandenburgii i Województwa Zachodniopomorskiego planowanego na 9 maja 2018 r. w Criewen.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji: NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21 marca 2018 r.
6. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!