Szczegóły aktualności:

Będą kolejne "siłownie pod chmurką"

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 12-04-2018
12 kwietnia br. - na posiedzeniu w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze - Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowła Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla studentów.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 21.03.2018 r.
6. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!