Szczegóły aktualności:

Działania na rzecz seniorów

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 12-04-2018
To główny temat spotkania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, kóra obradowała 12 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie propozycji podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.
6. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!