Szczegóły aktualności:

Lubuskie Inicjatywy Senioralne

Małgorzata Tramś-Zielińska | NGO | 18-04-2018

- Największym problemem osób starszych jest samotność. Naszym celem jest zwiększanie aktywności osób starszych m.in. poprzez działalność kulturalną, sportową, kursy, szkolenia i warsztaty oraz wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej – mówił wicemarszałek Romuald Gawlik, podczas konferencji prasowej dotyczącej Lubuskich Inicjatyw Senioralnych.

- Wczoraj Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dotacje na realizację 51 zadań dla 51 podmiotów, spośród których 19 zadań związanych jest  z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – mówił wicemarszałek Romuald Gawlik.

Celem konkursu było wyłonienie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego na rzecz seniorów, szczegółowo określonego w „Wojewódzkim Programie na rzecz Osób Starszych”.

Jak mówił wicemarszałek w otwartym konkursie wpłynęło 85 ofert od 82 podmiotów III sektora. - Łączna kwota wnioskowana z dotacji wyniosła 778.265,35 zł, a w ramach konkursu kwota przeznaczona na dotacje wynosi 300.000 zł, co potwierdza wysokie zainteresowanie realizacją zadań publicznych w ramach tego działania. Jest dużo do zrobienia. Każdy chciałby przebywać w swoim domu, gdzie budował swoje gniazdo, w gronie rodziny i najbliższych. Bardzo istotna jest integracja międzypokoleniowa. Potencjał seniorów powinien być lepiej wykorzystany, dlatego też w ramach projektów realizowane będą warsztaty kulinarne, rajd rowerowy, plenery fotografii cyfrowej, spacery Nordic Walking, obóz sportowo-rekreacyjny – mówił wicemarszałek. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

O rodzaju zadań, jakie będą realizowane w ramach projektów mówił Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Łukasz Porycki. Jak podkreślał dyrektor o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty związane m.in. z rozwijaniem i promowaniem wolontariatu osób starszych i na rzecz osób starszych oraz grup samopomocowych, zwiększaniem poziomu aktywności osób starszych, działalnością kulturalną i sportową, przeciwdziałające e - wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp., wzmacnianiem i promowaniem integracji międzypokoleniowej.

Dyrektor wskazał także przykłady zadań dofinansowanych w ramach konkursu: Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrz. - Kongres Seniorów – „NASZ ŚLAD W STULECIU NIEPODLEGŁEJ” (dotacja - 8.000 zł) – działania na rzecz wolontariatu, Polski Związek Emerytów, Rencistów i  Inwalidów Oddział Rejonowy w Słubicach – „Realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych” (dotacja - 7.000 zł) – działania w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych, Stowarzyszenie „Petra” w Zielonej Górze - II Zielonogórski Przegląd Twórczości Osób Starszych i Niepełnosprawnych "WITKI" 2018 (dotacja - 6.500 zł) – działania kulturalne, Stowarzyszenie Manufaktura w Gorzowie Wlkp. – „Lubuskie Igrzyska Seniorów” (dotacja - 7.000 zł) – działania sportowe oraz Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sulechowie  - „E-SENIOR” (dotacja 6.000 zł) – działania  przeciwdziałanie e – wykluczeniu.

Zakończenie zadań nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2018 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie. Konkurs został ogłoszony w dniu 8 lutego 2018 r.  Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego dokonał wydłużenia terminu składania ofert o 7 dni tj. do 8 marca br.

Lista dofinansowanych projektów

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!