Szczegóły aktualności:

Ostatni nabór Interreg Europa

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 19-04-2018

Czwarty, ostatni, nabór wniosków Interreg Europa potrwa od 7 maja do 22 czerwca 2018 roku. Dokumenty obowiązujące w 4. naborze zostały już opublikowane na stronie programu.

Dla polskich instytucji opracowano specjalny formularz, za pomocą którego można wesprzeć je w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy. Za dystrybucję prawidłowo wypełnionych formularzy za granicą odpowiada Krajowy Punkt Kontaktowy - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (osoba do kontaktu: Anna Stol, e-mail IE@mr.gov.pl, tel. 32 253 90 08).

Dodajmy, że na stronie programu już udostępniono tzw. pakiet dla aplikantów, polska wersja podręcznika zostanie niebawem udostępniona na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Program Interreg Europa jest narzędziem do inicjowania zmian oraz wprowadzania innowacji w regionach. W oparciu o wymianę doświadczeń i wiedzy z partnerami oraz ekspertami z UE-28, Norwegii, Szwajcarii mamy możliwość unowocześniania polskich instrumentów polityki.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!