Szczegóły aktualności:

O planie zagospodarowania przestrzennego

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 19-04-2018
Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br., które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa pozytywnie zaopiniowała Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.
3. Informacja o konkursach planowanych w ramach RPO skierowanych do przedsiębiorców.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa w dniu 22 marca 2018 r.
5. Sprawy różne.


Komisja omówiła także Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!