Szczegóły aktualności:

Prace nad zmianą Statutu

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 18-04-2018
18 kwietnia br. odbyło się I posiedzenie Komisji Statutowej. Komisja rozpoczęła prace nad dostosowaniem zapisów Statutu Województwa Lubuskiego do obowiązujących norm prawnych.
Konieczność zmiany związana jest przede wszystkim z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.


Komisja Statutowa (komisja doraźna)
1. Anna Synowiec (PO RP) - przewodnicząca
2. Tadeusz Ardelli (PiS) - wiceprzewodniczący
3. Anna Chinalska (PSL) - członek
4. Tadeusz Jędrzejczak (SLD) - członek
5. Łukasz Mejza (Bezpartyjni Samorządowcy) - członek

Komisja została powołana uchwałą Sejmiku w dniu 26 marca 2018 r.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!