Szczegóły aktualności:

Współpraca zagraniczna w 2017 roku

Dariusz Nowak | Współpraca Zagraniczna | 23-04-2018

Podczas sesji sejmiku radni wysłuchali sprawozdania dotyczącego współpracy zagranicznej województwa lubuskiego w 2017 r. Obszerna relacja objęła m.in. działania podjęte z regionami partnerskimi, a także wspólne inicjatywy w ramach programów UE i inicjatyw międzynarodowych. Nie zabrakło również informacji o licznych misjach gospodarczych zorganizowanych przez urząd marszałkowski.  

Położenie województwa lubuskiego sprawia, że naturalnym partnerem zagranicznym naszego regionu stają się Niemcy. Potwierdza to zresztą liczba projektów realizowanych w 2017 r. przede wszystkim z Brandenburgią, ale także landem Saksonii. Dotyczy to chociażby udziału samorządowców z obu stron Odry we wspólnych wydarzeniach kulturalnych i  społecznych, a także projektach współrealizowanych przez polskich oraz niemieckich partnerów. W ubiegłym roku w ramach programów Interreg Brandenburgia–Polska i Polska–Saksonia zatwierdzono projekty o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów euro.

Ważnym punktem 2017 r. było także kontynuowanie działań w ramach Inicjatywy „Partnerstwa Odry”. Ten polsko-niemiecki projekt pomaga w realizacji działań wpływających na rozwój obszarów transgranicznych w zakresie: gospodarki, infrastruktura komunikacyjnej i transportowej, nauki oraz turystyki. W ramach Partnerstwa Odry w roku 2017 r. odbyły się spotkania związane z  VI Szczytem Politycznego Partnerstwa Odry oraz obrady „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego”, dotyczące połączeń komunikacyjnych.

Ponadto rok 2017 to także intensywna współpraca z chińską Prowincją Hainan. Przedsiębiorcy z naszego regionu mieli okazję udać się do azjatyckiego partnera i pozyskać nowych kontrahentów podczas spotkań dwustronnych z lokalnymi firmami oraz władzami regionu. Nie mniej intensywna była współpraca z Obwodem Homelskim. W ostatnim roku białoruskie delegacje kilkukrotnie odwiedziały nasz region. Zaowocowało to m.in. podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy parkami technologicznymi w Nowej Soli i Homlu. Ponadto przedstawiciele regionów partnerskich zaproszono na Święto Województwa Lubuskiego. Delegacje wzięły udział w uroczystej sesji sejmiku oraz poznały walory województwa lubuskiego.

Opisując zagraniczne inicjatywy 2017 roku warto także wspomnieć o licznych misjach gospodarczych. Dzięki działaniom urzędu marszałkowskiego lubuscy przedsiębiorcy nowych kontrahentów mogli pozyskać w: Belgii, Luksemburgu, Niemczech, USA, Kazachstanie, Korei, we Włoszech i wspomnianych już wcześniej Chinach. Dodajmy, że w obecnym roku odbyła się już misja do Hiszpanii.

Dodajmy, że zeszły rok to także próby pozyskania nowych regionów partnerskich. Dzięki działaniom realizaowanym w 2017 r. planowane jest podpisanie kolejnych umów o współpracy m.in. z Krajem Libereckim (Czechy) oraz Prowincją Autonomiczną Wojwodiny (Serbia).

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!