Szczegóły aktualności:

Szósty nabór wniosków projektowych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

Justyna Milian | Interreg | 25-04-2018

w dniu 3 maja 2018 r. otwarty zostanie szósty nabór projektów w ramach Programu Współpracy Brandenburgia - Polska 2014 - 2020, nabór potrwa do 15 lipca 2018r.

Szósty nabór wniosków projektowych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

  • Czas trwania naboru: 03.05.2018 – 15.07.2018
  • obejmuje III i IV Oś Priorytetową  (OP) Programu:

OP III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru: OP III środków EFRR 3.806.103,20

OP IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji - bez FMP

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru: OP IV środków EFRR 5.398.152,62

 

Kolejne nabory w ramach Programu planowane są na rok 2018 (wrzesień Oś Priorytetowa II) oraz na rok 2019 (luty Oś Priorytetowa IV)

Więcej informacji na temat Programu i naborów na stronie internetowej:  http://interregva-bb-pl.eu

Generator wniosków projektowych: https://kundenportal.ilb.de

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!