Szczegóły aktualności:

Na sportowo w Szczecinie

Paweł Tyl | Aktualności | 30-04-2018
W dniach 26-27 kwietnia br. w Szczecinie odbyło się kolejne posiedzenie Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia, w którym uczestniczył Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz. Głównym tematem spotkania było wypracowanie propozycji wspólnych działań pomiędzy ESAB a województwami - lubuskim i zachodniopomorskim.
Organizacja założona w 2005 r. angażuje się w działania na rzecz transgranicznej współpracy w dziedzinie sportu i edukacji.  Działalność Kuratorium to pokonywanie barier, współpraca transgraniczna, wymiana doświadczeń i dialog międzynarodowy. Tak nacechowane działanie to  ogromna inwestycja w przyszłość. W tym tez duchu uczestnicy spotkania przedstawili rezultaty współpracy partnerskiej regionów i federacji sportu w roku 2017/2018 oraz zaprezentowali propozycje wspólnych działań regionów partnerskich na lata 2018 i 2019. Podczas spotkania podpisane zostały programy współpracy na rok 2018 ESAB z województwami zachodniopomorskim i lubuskim.


WOSiR i ESAB na mocy porozumienia będzie realizować w 2018 roku 15 wspólnych działań. To między innymi realizacja projektów unijnych współfinansowanych z Funduszy Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, udział w posiedzenia międzynarodowych organizacji działających na rzecz promocji sportu, realizacja praktyk uczniowskich w zakresie sportu, organizacja i udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!