Szczegóły aktualności:

Jesteśmy w europejskiej rodzinie od 14 lat

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 01-05-2018

1 maja 2004 to szczególna data w historii Polski. Tego dnia, czyli 14 lat temu Polska wstąpiła do UE. – Unia Europejska nie zna granic i jest wspaniałym przykładem na ponadnarodową współpracę. Dzięki wsparciu unijnemu województwo lubuskie zrobiło cywilizacyjny skok – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Rozwój dzięki funduszom unijnym to nie tylko hasło. Za wpływem środków unijnych na życie Lubuszan przemawiają liczby i konkretne inwestycje. Tylko w ostatnich kilku latach wsparcie otrzymało ponad 5 tys. bezrobotnych i 8 tys. osób zagrożonych ubóstwem. Sporą część unijnego wsparcia przeznaczono na edukację. Efekty? Blisko 10 tys. uczniów miało szansę na staże, praktyki i rozwój swoich umiejętności.

Działając na rzecz młodzieży i bezrobotnych nie zapomniano o przedsiębiorcach. Fundusze z UE pomogły w założeniu ponad 1 tys. firm i organizacji setek wydarzeń o charakterze gospodarczym. W ich realizacji pomogły inwestycje drogowe. Unijne wsparcie pozwoliło na budowę i remont 63 km dróg i 132 km ścieżek rowerowych.

Działania gospodarcze i społeczne uzupełniły projekty z zakresu ochrony zdrowia. Za sprawą inicjatyw wspartych pieniędzmi unijnymi z programów zdrowotnych skorzysta ponad 27 tys. osób. Udało się także wesprzeć 5 lubuskich podmiotów leczniczych.Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego. Dokument ten został podpisany rok wcześniej w Atenach, ale cały proces wejścia do Unii trwał kilkanaście lat. Dodajmy, że po podpisaniu traktatu, przystąpienie Polski do Wspólnoty zostało przesądzone w referendum.

Rozszerzenie UE objęło nie tylko Polskę. W 2004 roku, czyli 14 lat temu UE poszerzyła granice łącznie o 10 państw. Były to oprócz Polski kraje nadbałtyckie, takie jak: Łotwa, Estonia i Litwa, kraje Europy Środkowej, czyli Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia, a także Malta i Cypr.

W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Polska  otrzymadotację w wysokości 83 mld euro - 40 proc. tego tortu trafi do regionów. Lubuskie tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 otrzyma 906 mln euro.

Zapisz się do naszego newslettera!