Szczegóły aktualności:

Człowiek najlepszą inwestycją!

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 11-05-2018

By rozwijać firmę trzeba inwestować, przede wszystkim w ludzi ją tworzących. Pomóc w tym mogą Lubuskie Bony Szkoleniowe. W ramach programu na lubuskich przedsiębiorców czeka 30 mln zł bezzwrotnego wsparcia m.in. na szkolenia i doradztwo. - Jesteśmy świadkami cywilizacyjnego skoku. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi gospodarki, infrastruktury i kultury, ale także za sprawą kapitału ludzkiego, bo to ludzie – mieszkańcy naszego województwa są najważniejsi – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Z unijnych pieniędzy, które pochodzą z RPO Lubuskie 2020, mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy. Zależnie od wielkości przedsiębiorstwa dotacja wynosi od 29,5 – 35 tys. zł. Należy pamiętać jednak, że dofinasowanie pokryje maksymalnie 80% kosztów w przypadku małych i mikro firm oraz 70%, jeśli chodzi o te średnie. Dodajmy, że w wyścigu o bezzwrotne wsparcie preferowane będą przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu oraz te działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Poszukiwane są także głównie inicjatywy prowadzące do zdobycia kwalifikacji.

Na co przeznaczyć pieniądze? Tutaj wybór jest szeroki od usług: szkoleniowych (np. studia podyplomowe, e-learning), przez doradcze (np. mentoring, coaching), po jednorazowe (np. egzaminy).

Droga do pozyskania dotacji nie należy do skomplikowanych. Pierwszy, podstawowy krok to rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych. Została ona stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników. Stanowi kontynuację największej w Polsce wyszukiwarki usług szkoleniowych.

Kolejne punkty, o których nie można zapomnieć, to wpłacenie wkładu własnego i wybór interesującej usługi. W tym momencie lubuscy przedsiębiorcy otrzymają od Agencji Rozwoju Regionalnego (na południu regionu) lub Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej (na północy województwa) bony szkoleniowe. Teraz wystarczy już tylko wziąć udział w interesującym nas szkoleniu, a faktura za usługę trafi do wspomnianych wcześniej ARR lub ZIPH.

Nabór wciąż trwa! O dotację można starać się do końca 2019 r. Więcej informacji o projekcie i partnerach znajdziecie na stronie www.lubuskiebony.pl.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!