Szczegóły aktualności:

VI nabór otwarty!!!

Aneta Ciesielska | Interreg | 09-05-2018

VI nabór wniosków Programu Współpracy Interreg V A BB- PL 2014-2020  o dofinansowanie w Osiach Priorytetowych III i IV został  otwarty.

Czas trwania naboru: 03.05.2018 – 15.07.2018

OP III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 3.806.103,20 EUR

OP IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji - bez FMP

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 5.398.152,62 EUR

Tekst naboru znajduje się tutaj, a pakiet aplikacyjny znajdą Państwo tutaj.

W związku z otwartym naborem RPK oraz Wspólny Sekretariat zaprasza na konsultacje dla wnioskodawców.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!