Szczegóły aktualności:

Interreg Brandenburgia-Polska: VI nabór otwarty

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 09-05-2018
VI nabór wniosków Programu Współpracy Interreg V A BB- PL 2014-2020  o dofinansowanie w Osiach Priorytetowych III i IV został  otwarty. Wniosk można składać do 15 lipca. Nabór jest prowadzony w rama OP III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji oraz OP IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji - bez FMP.

OP III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 3,8 mln euro.

OP IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji - bez FMP

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 5,3 mln euro

Tekst naboru znajduje się tutaj, a pakiet aplikacyjny znajdą Państwo tutaj.

W związku z otwartym naborem RPK oraz Wspólny Sekretariat zaprasza na konsultacje dla wnioskodawców.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!