Szczegóły aktualności:

Objazdowy Festiwal Filmowy

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 09-05-2018

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS” w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 3.000 zł. na zadanie pn. „16. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS - Prawa Człowieka w Filmie”, które odbędzie się w okresie od 01 września do 31 października 2018 roku.

Celem ww. zadania jest zainteresowanie bezpośrednich uczestników projektu i innych odbiorców kampanii promocyjnej problematyką poszanowania praw człowieka, w tym wybranymi, aktualnie dominującymi problemami m.in. przeciwdziałaniem dyskryminacji, postawą wobec obcych i zwrócenie uwagi na łamanie praw człowieka w świecie.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lubuskie.pl/189/2638/Oferta_Zielonogorskiego_Towarzystwa_Edukacyjnego__E2_80_9ECIVILITAS_E2_80_9D/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!