Szczegóły aktualności:

Przewóz: Dotacja na modernizację drogi

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 11-05-2018

11 maja br. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowę z Wójtem Gminy Przewóz Ryszardem Klisowskim na dotację celową, która przeznaczona zostanie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno. Wartość dotacji wynosi 50 tys. zł.  

Przypomnijmy, wcześniej wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał  umowy z gminami z północy (9 maja w Słońsku) i południa regionu (10 maja w Otyniu). 
Umowy dotyczą dotacji celowych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przyznanych dla gmin Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2018 rok.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!