Szczegóły aktualności:

Świętujmy Dzień Dziecka

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 11-05-2018

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski  Oddział Regionalny w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 3.000 zł  na zadanie pn.: Świętujmy Dzień Dziecka, które realizowane będzie w okresie od 23 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu plastycznego i konkursu poetyckiego związanego z tematyką odzyskania niepodległości przez Polskę w ramach obchodów Dnia Dziecka. Uczestnikami konkursu będą dzieci, zwłaszcza uczestniczące w zajęciach pozalekcyjnych przy Kołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działających na terenie województwa lubuskiego. Przede wszystkim są to dzieci narażone na negatywne zjawiska związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Powyższe przedsięwzięcie ze względu na wpływ środowiska ma na celu wsparcie rozwoju młodych ludzi, a ich udział w konkursie spełni rolę edukacyjną i będzie wskazówką na alternatywne spędzanie wolnego czasu z dala od substancji uzależniających, jak alkohol, narkotyki, dopalacze. Prace na konkurs będą przygotowane przez dzieci w trakcie spotkań w świetlicach działających przy Kołach TPD, podczas których omówione zostaną aspekty uzależnienia od alkoholu i innych używek, ich skutków w życiu dorosłym. Rozstrzygnięcie konkursów przewidziane jest na dzień 1 czerwca 2018 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Jednocześnie w dniu 2 czerwca 2018 r. zorganizowany zostanie w Przylepie festyn, podczas którego odbędzie się przedstawienie muzyczne pn.: „Dzieci Dzieciom” z udziałem ok. 30 dzieci z Koła TPD w Zielonej Górze. To działanie ma na celu wspólne spędzenie czasu i uaktywnienie członków rodziny do pełnienia w niej swojej określonej funkcji.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.bip.lubuskie.pl/189/2643/Oferta_Towarzystwa_Przyjaciol_Dzieci_Lubuskiego_Oddzialu_Regionalnego_w_Zielonej_Gorze_0D_0A/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!