Szczegóły aktualności:

O polityce rolnej Unii

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 16-05-2018

Jak Lubuskie wykorzystuje fundusze unijne na rzecz wsi? W środę, 16 maja w redakcji „Gazety Lubuskiej” rozmawiano o wykorzystaniu funduszy unijnych w województwie lubuskim. O realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.  

Lubuskie rolnictwo i lubuska wieś zmieniają się od lat pod wpływem funduszy unijnych. Jak są one wykorzystywane, na jakie cele i jaka jest ich skuteczność? Jakie zmieni się lubuska wieś w najbliższych czasach? – o tym rozmawiano podczas dzisiejszej debaty.

W debacie wzięli udział: Zbigniew Kołodziej, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Lubuskiego, Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Anna Fechner, właścicielka gospodarstwa rolnego Stajnia Pszczew, Jan Klemt, inicjator projektu „Polska Wieś Europejska”, dyrektor generalny Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, lokalny społecznik na terenach wiejskich oraz Leonarda Mizera, współwłaścicielka gospodarstwa rolnego w Zaniemyślu, gmina Pszczew.

Uczestnicy debaty mieli różne spojrzenie na fundusze unijne przeznaczone na rzecz rolnictwa i wsi, bo każda z tych osób ma inny kontakt z tym zagadnieniem.

- Co roku z Izbą Rolniczą i Stowarzyszeniem Sołtysów organizujemy Debatę Rolną, podczas której podsumowujemy stan rolnictwa. Chciałbym podkreśli, że po tym okresie chaosu, wiele ziem po 1989 r. było niezagospodarowane, rolnicy nie byli nią zainteresowani, bo produkcja przestała się opłacać. Udało dzięki środkom unijnym skierowanym bezpośrednio do gospodarstw rolnych wiele osiągnąć. Zrealizowano wiele projektów infrastrukturalnych, powstało wiele sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dróg. Praca rolnika nie jest łatwa, wiąże się z licznymi zagrożeniami – suszą, podtopieniami, zamarznięciami – mówił wicemarszałek.  

Obecnie trwa realizacja PROW na lata 2014 – 2020. Działania „samorządowe” PROW 2014-2020 w Lubuskiem są wdrażane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Przewiduje się, że do regionu trafi w latach 2014 – 2020 ok. 250 mln zł. Te fundusze unijne mogą być wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego (m.in. gminy, powiaty) i lokalne grupy działania na operacje realizowane w ramach PROW.

Program kieruje wsparcie finansowe najsłabszym gminom, które nie miałyby szans na skorzystanie z pomocy w innych programach operacyjnych ze względu na brak możliwości osiągnięcia wymaganych wskaźników czy efektów rzeczowych.

Relacja z debaty opublikowana zostanie 19 maja br. na łamach „Gazety Lubuskiej”.

Galeria zdjęć

O polityce rolnej Unii - debata w "Gazecie Lubuskiej"

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!